Новости

Uimastiennetus 14. марта Riina


Türi valla põhikoolides ja noortekeskustes toimub 6. märtsist 6. aprillini taas uimastiennetuskampaania. Seega jätkub eelmisel aastal alanud tava pöörata kampaania raames tähelepanu noorte uimastikasutusele.

Kampaania sihib enam teise ja kolmanda kooliastme noori ja neid ümbritsevaid täiskasvanuid: lapsevanemaid, õpetajaid, treenereid, noorsootöötajaid jt.  Kampaania raames toimub noortevolikogu ja koolide õpilasesinduste maailmakohviku formaadis arutelu, mille raames püütakse leida lahendusi noorte tervise ja teadlikkusega seotud teemadele.

23. märtsil kell 17.30 on Türi kultuurikeskuses toimuvale aruteluõhtule oodatud noori ümbritsevad täiskasvanud: lapsevanemad, õpetajad, noorsootöötajad ja huviringide juhendajad, treenerid, et koos spetsialistidega arutada noore toetamise võimaluste üle. Kust saada abi, kui noor on juba uimastitarvitaja, või jäämas mõne sõltuvusaine kütkesse, kuidas siis teda aidata ja toetada, et tarvitajast ei saaks sõltlane.

Kampaania raames toimuv loomekonkurss, kuhu saab töid esitada 6. aprillini, ootab töid tervisevitamiinidest. Noori oodatakse kunstiliselt lahti mõtestama teemat „Minu tervise vitamiinid" ehk tervist toetavaid tegureid nagu näiteks head suhted, uni, täisväärtuslik toit, liikumine, hobid ja meeldivad tunded. Loomekonkursi silmapaistvamate tööde autoreid ootavad põnevad preemiad ja toredad tegevused.

Lisaks on koolides ja noortekeskuses toimumas tegevusi kampaania raames. Õpetajatel on võimalus lõimida teemasid oma ainetundidesse, kasutades selleks Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt välja antud uimastiennetuse õpetajaraamatu töölehti ja tunnikavasid või teisi TAI poolt välja antud materjale.

Kampaaniale pannakse punkt kokkuvõtete tegemisega ja loomekonkurssi preemiate jagamisega 14. aprillil.

Eelmise aasta loomekonkurssile laekunud tööde galeriile saad pilgu peale heita SIIT.

Kui mõni ettevõte soovib kampaaniale omalt poolt toetajana õlga alla panna, siis veel jõuab. Selleks palun võtta ühendust e-posti aadressil eva.seera@tyri.ee .

Lisateave

Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Türi Vallavalitsus
eva.seera@tyri.ee
5884 8780

Türi valla põhikoolides ja noortekeskustes toimub 6. märtsist 6. aprillini taas uimastiennetuskampaania. Seega jätkub eelmisel aastal alanud tava pöörata kampaania raames tähelepanu noorte uimastikasutusele.

Kampaania sihib enam teise ja kolmanda kooliastme noori ja neid ümbritsevaid täiskasvanuid: lapsevanemaid, õpetajaid, treenereid, noorsootöötajaid jt.  Kampaania raames toimub noortevolikogu ja koolide õpilasesinduste maailmakohviku formaadis arutelu, mille raames püütakse leida lahendusi noorte tervise ja teadlikkusega seotud teemadele.

23. märtsil kell 17.30 on Türi kultuurikeskuses toimuvale aruteluõhtule oodatud noori ümbritsevad täiskasvanud: lapsevanemad, õpetajad, noorsootöötajad ja huviringide juhendajad, treenerid, et koos spetsialistidega arutada noore toetamise võimaluste üle. Kust saada abi, kui noor on juba uimastitarvitaja, või jäämas mõne sõltuvusaine kütkesse, kuidas siis teda aidata ja toetada, et tarvitajast ei saaks sõltlane.

Kampaania raames toimuv loomekonkurss, kuhu saab töid esitada 6. aprillini, ootab töid tervisevitamiinidest. Noori oodatakse kunstiliselt lahti mõtestama teemat „Minu tervise vitamiinid" ehk tervist toetavaid tegureid nagu näiteks head suhted, uni, täisväärtuslik toit, liikumine, hobid ja meeldivad tunded. Loomekonkursi silmapaistvamate tööde autoreid ootavad põnevad preemiad ja toredad tegevused.

Lisaks on koolides ja noortekeskuses toimumas tegevusi kampaania raames. Õpetajatel on võimalus lõimida teemasid oma ainetundidesse, kasutades selleks Tervise Arengu Instituudi (TAI) poolt välja antud uimastiennetuse õpetajaraamatu töölehti ja tunnikavasid või teisi TAI poolt välja antud materjale.

Kampaaniale pannakse punkt kokkuvõtete tegemisega ja loomekonkurssi preemiate jagamisega 14. aprillil.

Eelmise aasta loomekonkurssile laekunud tööde galeriile saad pilgu peale heita SIIT.

Kui mõni ettevõte soovib kampaaniale omalt poolt toetajana õlga alla panna, siis veel jõuab. Selleks palun võtta ühendust e-posti aadressil eva.seera@tyri.ee .

Lisateave

Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Türi Vallavalitsus
eva.seera@tyri.ee
5884 8780