Uudised

29. oktoobril käisid Laupa Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilased Soomal loodusretkel "Metsaelanike aastaring" 31. oktoober


28. oktoobril külastasid Laupa Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilased Soomaad, kus osaleti "Metsaelanike aastaring" programmis. Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest.

28. oktoobril külastasid Laupa Põhikooli 6. ja 8. klassi õpilased Soomaad, kus osaleti "Metsaelanike aastaring" programmis. Programm tutvustab metsade mitmekesist elustikku eelkõige loomade, lindude, putukate jt tegevusjälgede kaudu. Ülevaade metsast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest.