News

Võidupüha uudised 24. June


Kodutütarde Järva ringkond võttis Võidupühal, 23. juunil, oma ridadesse uusi liikmeid. Kümnekonna
liituja hulgas oli ka meie kooli neiu Marilin Põllu.
Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Organisatsioonis pööratakse tähelepanu
matkatarkustele ja riigikaitsele ning ühtlasi ka igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte
ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse tüdrukute kehalisi
võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja
võistlused.

Türil toimunud Järvamaa maakaitsepäeval jagas Kaitseliidu Järva maleva pealik
kolonelleitnant Kuido Pettai võidutule üleandmise tseremoonia käigus ka Kaitseliidu teenetemärke
ning tunnustusi.
Kaitseliidu tänukirja pälvis ka Laupa kool. Elagu Eesti! Elagu Laupa kool!

Kodutütarde Järva ringkond võttis Võidupühal, 23. juunil, oma ridadesse uusi liikmeid. Kümnekonna
liituja hulgas oli ka meie kooli neiu Marilin Põllu.
Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioon. Organisatsioonis pööratakse tähelepanu
matkatarkustele ja riigikaitsele ning ühtlasi ka igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte
ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse tüdrukute kehalisi
võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja
võistlused.

Türil toimunud Järvamaa maakaitsepäeval jagas Kaitseliidu Järva maleva pealik
kolonelleitnant Kuido Pettai võidutule üleandmise tseremoonia käigus ka Kaitseliidu teenetemärke
ning tunnustusi.
Kaitseliidu tänukirja pälvis ka Laupa kool. Elagu Eesti! Elagu Laupa kool!