News

Loengud turvalistest suhetest 26. November


Loeng "Turvalised suhted“ on ohvriabi ja Tagasi Kooli ennetuslik koostööprojekt, mille raames annab 100 külalisõpetajat üle Eesti

7.-9. klassi noortele külalistunde turvaliste lähisuhete teemal. Projektist said täna osa ka Laupa kooli õpilased.

Tunnis käsitletakse erinevaid suhteid, mida noored oma elu jooksul võivad kogeda - alates pere- ja sõprussuhetest, lõpetades (tulevaste) lähisuhetega.

Tunni läbinud noored:

* teavad, miks on turvaline suhe oluline;

* on saanud julgustust suhete teemal rääkida;

* oskavad nimetada/eristada märke, mis viitavad (eba)turvalisele suhtele;

* teavad, kuhu pöörduda, kui neil on mure enda või oma lähedase inimeste suhte pärast.

Loeng "Turvalised suhted“ on ohvriabi ja Tagasi Kooli ennetuslik koostööprojekt, mille raames annab 100 külalisõpetajat üle Eesti

7.-9. klassi noortele külalistunde turvaliste lähisuhete teemal. Projektist said täna osa ka Laupa kooli õpilased.

Tunnis käsitletakse erinevaid suhteid, mida noored oma elu jooksul võivad kogeda - alates pere- ja sõprussuhetest, lõpetades (tulevaste) lähisuhetega.

Tunni läbinud noored:

* teavad, miks on turvaline suhe oluline;

* on saanud julgustust suhete teemal rääkida;

* oskavad nimetada/eristada märke, mis viitavad (eba)turvalisele suhtele;

* teavad, kuhu pöörduda, kui neil on mure enda või oma lähedase inimeste suhte pärast.