Kõige rohkem toetajaid on Laupa koolil
9. märtsil kogunes Türi vallavalitsuse saali kaasava eelarve komisjon, et lugeda üle hääled, mis olid antud 19.-28. veebruaril toimunud Türi valla kaasava eelarve rahvahääletusel.
E-hääli oli kokku 391, paberkandjal kogunes 424 häält. 36 olid kehtetud. Hääletamisest võttis osa 8,28% vähemalt 16.aastastest elanikest.
Hääletamisele pandud 10 ettepanekust võitis ülekaalukalt projekt Laupa põhikoolile välijõusaali rajamine, mille maksumuseks on 5000 eurot. Hääli oli projekti toetuseks 192 ehk 24,64% kõigist häältest.
Laupa koolipere tänab südamest kõiki oma arvukaid toetajaid. (Foto on illustreeriv, 2014. aasta aprillist).

Olümpiaadidest osavõtt sel õppeaastal

Loodusteaduste olümpiaadil saavutas Joosep Laagemann 2.koha

Eesti keele olümpiaadil osalesid Mathias- Rasmus Murumaa ja Joosep Laagemann

Bioloogia olümpiaadil saavutas Joosep Laagemann 2.koha

Matemaatika olümpiaadil osalesid Karmen Nugiseks, Ron- Andri Bachmann, Hugo Viigipuu, Andreas Kaase, Marianne Riško, Sandra Tänna, Heidi Krik sai 4.-5.koha, Joosep Laagemann sai 5.koha, Mathias- Rasmus Murumaa 5.koha

Vene keele olümpiadil osalesid Regina Saadov ja Letisia Burujan, kes saavustas 2.-3.koha.

 

 

Esikoht maakondlikul õpioskuste olümpiaadil

Tubli töö tegid meie 5.klassi õpilased õpetaja Kerli Rhede juhtimisel.

 

  Karl Lehis, Heidi Krik, Helis Ella, Andreas Kase väljateenitud auhindadega.

 

CAMERA 2018

6. märtsil kogunes Laupa põhikooli pea sama palju õpilasi kogu Järvamaalt kui õpib Laupa koolis. Tuldi selleks, et osa saada kooslaulmise rõõmust. Esindatud olid peale Laupa veel Koigi, Vodja, Retla-Kabala, Väätsa, Käru ja  Albu kooli ning Paide valla lasteaed-kooli õpilased.

Laupal toimus juba 13 korda väikekoolide ansamblite laulupäev Camera. Muusikasündmus, mis 2004. aastal õpetaja Virve Kaljula eestvedamisel alguse sai, jõudis pärast pikki aastaid maakonnas ringi liikumist kodukooli tagasi. Taas oli peakorraldajaks Virve Kaljula.

Kuigi esinejaid paremusjärjestusse ei pandud, tegutses ikkagi žürii, kes jagas näpunäiteid ja heatahtlikke soovitusi. Tunnustatud said kõik. Muusikalist külakosti kaugemalt pakkus Thea Paluoja oma laulustuudio lastega.  

 

  1. Õigekeelsuskonkursi tulemused
  2. 5.klass Heidi Krik 2. koht
  3. 7.klass Joosep Laagemann 6. koht
  4. 8.klass Karmen Nugiseks 8.-9. kohtt
  5. 9.klass Mathias-Rasmus Murumaa 3.-4. koht

Laupa Põhikool